piątek, 26 kwietnia 2019

Elementy umowy o kredyt konsumencki na przykładzie kredytu w gotowkanajuz.pl dla zadłużonych


Każde przyznane w ramach działalności pożyczkowej pieniądze muszą mieć odzwierciedlenie w umowie. Jest to umowa nazwana, a jej zapisy powinny być zgodne z ustawą o kredycie konsumenckim oraz z przepisami ogólnymi kodeksu cywilnego. Elementy każdej umowy są wspólne i warto, aby konsument, który dopiero ma zamiar wziąć pożyczkę dla zadłużonych zdawał sobie z nich sprawę.

Elementy umowy o pożyczkę dla zadłużonych

Kredyt w gotowkanajuz.pl dla zadłużonych oraz inne tego rodzaju pożyczki przyznawane przez instytucje pozabankowe podlega zapisom ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku. To w artykule 30 tej ustawy określono elementy, które muszą się znaleźć w każdym egzemplarzu:
 1. Umowa o kredyt konsumencki powinna określać:
  1. imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
  2. rodzaj kredytu;
  3. czas obowiązywania umowy;
  4. całkowitą kwotę kredytu;
  5. terminy i sposób wypłaty kredytu;
  6. stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
  7. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
  8. zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy.

Kredyt w gotowkanajuz.pl dla zadłużonych – zalety

Zgodnie z ustawą każda umowa musi zawierać informacje o stopach procentowych. Biorąc kredyt w gotowkanajuz.pl dla zadłużonych, konsumenci mają pewność co do prostoty i jasności zapisów umowy i jej zgodności z ustawą.

Brak komentarzy: